Resultaat gericht
samenwerken

Samen resultaat boeken


Samenwerken zit in de genen van ons bedrijf. Dat doen we al jaren. Niet alleen intern met alle medewerkers, maar ook met alle betrokkenen. Simpelweg omdat je samen veel meer bereikt, ook resultaat. Resultaat is wat ons betreft ten eerste een tevreden klant en bewoner, daarnaast de gevraagde kwaliteit voor de gestelde termijn en als laatste zo kosten-efficiënt mogelijk.

De mens centraal

We werken bij bewoners thuis. In het hart van hun bestaan en veilige omgeving. Een thuis dat ze vaak met trots hebben ingericht en waar ze echt leven. Ons werk begint vaak met "slopen". Niet alleen bouwkundig, maar ook maken we inbreuk op het thuis. En daar ligt onze focus. We helpen de bewoners daadwerkelijk om hun fijne thuis te behouden en te verbeteren. Met het oog op het eindresultaat en met veel aandacht tijdens de werkzaamheden. We doen dat samen met iedereen die veilig en gezond werkzaamheden verricht op de bouw. Onze eigen mensen en partners hebben plezier in het werk, zijn vakmensen en hebben oog voor bewoners. Dat is de wijze waarop we als familiebedrijf omgaan met de mens.

Geautomatiseerd

We hebben zelf software ontwikkeld om het proces van RGS volledig te kunnen monitoren. De software biedt de mogelijkheid om een project te managen en alle betrokkenen te voorzien van de juiste informatie. Met een lagere administratieve belasting voor de gehele keten wordt meer inzicht gecreëerd in het proces, het project, leerkansen en de tevredenheid van bewoners, medewerkers, partners en klant.

Samen als team

Voor de bewoner en klant stellen we een team samen. Een team met medewerkers uit de regio, die bekend zijn bij de bewoners en de omgeving. Een team van echte vaklieden die het gehele project kunnen realiseren en die samenwerken aan een korte doorlooptijd, minimalisatie van overlast en de gewenste kwaliteit. Het team kent niet alleen het project door en door, maar ook de bewoners, de omgeving en de klantwensen.