Duurzaamheid

Doordacht en duurzaam

Social return

We willen mensen een kans bieden. Dat is de basis van waaruit we opereren. Jaarlijks worden vele leerlingen opgeleid. Daarnaast verkrijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans. Met de juiste middelen en begeleiding realiseren we dat zowel leerlingen als nieuwe medewerkers een kans krijgen op een vaste plek op de arbeidsmarkt, zodat ze vanuit een werkend bestaan zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en ontplooien.

Duurzaam en groen

Continu zijn we op zoek naar mogelijkheden om onze milieuprestaties te verbeteren. Zuiniger transport, recyclen van afval, gebruik van biologische- / natuurproducten, hybride voertuigen en energiebesparingen zijn slechts enkele voorbeelden van innovaties die we omarmen. Innovaties en slimmigheden die we graag in de keten delen, zodat alle partners, leveranciers en opdrachtgevers kunnen leren en eveneens milieubesparingen realiseren.

Maatschappelijke betrokkenheid

De Jac Ruyters Groep heeft de wortels in Midden-Limburg en groeit daar ook weer verder met nieuwe generaties. Als familiebedrijf is de maatschappelijke betrokkenheid groot. Niet alleen bij het verenigingsleven, ook de lokale economie wordt al jaren ondersteund. Simpelweg omdat we als bedrijf vinden dat we ook iets moeten doen voor een fijne leefomgeving.